όροι και Προϋποθέσεις

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: [13-12-2023]

Με την πρόσβαση και τη χρήση του durationx.com, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι διέπουν τη χρήση από μέρους σας του ιστότοπού μας και τυχόν υπηρεσιών ή περιεχομένου που παρέχονται σε αυτόν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπού μας.

Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία:

ένα. Όλο το περιεχόμενο στο durationx.com, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, εικόνων, βίντεο και γραφικών, προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία του durationx.com ή των παρόχων περιεχομένου του. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από το περιεχόμενό μας χωρίς ρητή γραπτή άδεια.

σι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες και τους πόρους που παρέχονται στον ιστότοπό μας μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου μας ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Συμπεριφορά χρήστη:

ένα. Χρησιμοποιώντας το durationx.com, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν πρέπει να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που ενδέχεται να βλάψουν, να διαταράξουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του ιστότοπού μας ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων μας.

σι. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας, εάν υπάρχουν, και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του λογαριασμού σας.

ντο. Δεν πρέπει να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε μορφή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εισβολής, εξόρυξης δεδομένων ή οποιασδήποτε δραστηριότητας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο ή την ασφάλεια του ιστότοπού μας ή των χρηστών του.

ρε. Δεν πρέπει να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή απαράδεκτο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να εποπτεύσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες που παραβιάζει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Σύνδεσμοι και περιεχόμενο τρίτων:

ένα. Το durationx.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, διαφημιστές ή παρόχους περιεχομένου. Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων. Οι αλληλεπιδράσεις σας με ιστότοπους τρίτων γίνονται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

σι. Ενδέχεται επίσης να προβάλλουμε διαφημίσεις τρίτων στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων Google AdSense. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια αυτών των διαφημίσεων, δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των διαφημίσεων που παρέχονται από τρίτους διαφημιστές.

Αποποίηση Εγγυήσεων:

ένα. Το durationx.com παρέχεται σε βάση “ως έχει” και “ως διαθέσιμο”. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου που παρέχονται στον ιστότοπό μας.

σι. Δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ούτε εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας ή ο διακομιστής του είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Τον περιορισμό της ευθύνης:

ένα. Σε καμία περίπτωση το durationx.com, οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι ή οι θυγατρικές του δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, αποθετικές ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπού μας ή του περιεχομένου του.

σι. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω του ιστότοπού μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Τροποποιήσεις και τερματισμός:

ένα. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το durationx.com ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

σι. Ενδέχεται επίσης να ενημερώνουμε ή να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Η ενημερωμένη έκδοση θα αναρτηθεί σε αυτήν τη σελίδα και η συνεχής χρήση του ιστότοπού μας μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία:

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της [Εισαγωγή δικαιοδοσίας]. Οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων στο [Εισαγωγή δικαιοδοσίας].

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@durationx.com .

Χρησιμοποιώντας το durationx.com, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.