Εθνική Τράπεζα: Πρόβλεψη για οικονομική επιτάχυνση στο 2,5% φέτος DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Εθνική Τράπεζα: Πρόβλεψη για οικονομική επιτάχυνση στο 2,5% φέτος

Πλήγμα 0,55% στον ετήσιο αριθμό οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επέφερε στο 4ο τρίμηνο η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής κατά 13,9% σε τριμηνιαία βάση και 17,6% σε ετήσια βάση λόγω των θεομηνιών στη Θεσσαλία, διαμορφώνοντας χαμηλό 15 ετών, ενώ εκτιμάται ότι μείωσε το ΑΕΠ της χώρας περισσότερο από 0,3% σε ετήσια βάση το 2023, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας.

Ωστόσο, η ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας κάνει λόγο για αντιστροφή της τάσης φέτος, όπου προβλέπει επιτάχυνση σε ρυθμό 2,5%, με βάση στήριξης τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση. Η έκθεση της ΕΤΕ υπενθυμίζει πως το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η επίδοση αυτή συνάδει με την επικαιροποιημένη εκτίμησή της Εθνικής Τράπεζας ενώ υπερέβη σημαντικά το μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,4% σε ετήσια βάση) για 3o συνεχές έτος.

Ωστόσο, η σημαντική επιβράδυνση της ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ στο 1,2% ετησίως κατά το 4ο τρίμηνο του 2023 αντανακλά τις μεγαλύτερες, από τις αρχικά εκτιμώμενες, απώλειες στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή από την καταστροφική πλημμύρα στη Θεσσαλία το Σεπτέμβριο του 2023, όπως προσεγγίζονται από την πορεία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του συγκεκριμένου κλάδου.

Η ΑΠΑ από γεωργικές δραστηριότητες σημείωσε πρωτοφανή πτώση κατά 13,9% σε τριμηνιαία βάση και 17,6% σε ετήσια βάση το 4ο τρίμηνο του 2023, με το επίπεδο της να διαμορφώνεται σε χαμηλό 15 ετών.

Η εν λόγω εξέλιξη αφαίρεσε 0,55 ποσοστιαίες μονάδες από τον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης το 4ο τρίμηνο − έναντι αρχικής εκτίμησης για αρνητική επίδραση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων − και εκτιμάται ότι μείωσε το ΑΕΠ της χώρας κατά περισσότερο από 0,3% σε ετήσια βάση το 2023 (συνεκτιμώντας μικρή αρνητική επίδραση και κατά το 3ο τρίμηνο).

Εντούτοις η ΕΤΕ εκτιμά πως βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της τελικής δαπάνης, όπως η κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές, εμφάνισαν ανοδική τάση, στην οποία μπορεί να αποδοθεί η μικρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο του 2023 έναντι μείωσης 0,1% το 3ο τρίμηνο:

Η ιδιωτική κατανάλωση (σε σταθερές τιμές) επιταχύνθηκε στο 1,8% σε ετήσια βάση το 4ο τρίμηνο του 2023 (1,4% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω των υποστηρικτικών συνθηκών στην αγορά εργασίας

Οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική και αυξανόμενη συμβολή στη μεγέθυνση του ΑΕΠ (0,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως το 4ο τρίμηνο και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2023, έναντι αρνητικής συνεισφοράς 1 ποσοστιαίας μονάδας το 2022), παρά το πλήγμα από την πλημμύρα και το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον.

 Οι  ανωτέρω θετικές τάσεις αποδυναμώθηκαν από τη συρρίκνωση των επενδύσεων, για πρώτη φορά από το 2ο τρίμηνο του 2020, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να υποχωρεί κατά 5,7% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2023 εξαιτίας προσωρινών επιδράσεων που αναμένεται να αναστραφούν το 2024.

Ως εκ τούτου, η ενδυνάμωση βασικών μηναίων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας προμηνύει επιτάχυνση της ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 1ο τρίμηνο του 2024, στο 1,8% ετησίως (0,7% εποχικά διορθωμένο, σε τριμηνιαία βάση), σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη της Δ/σης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, και σε περίπου 2,5% για το σύνολο του 2024.

To άρθρο Εθνική Τράπεζα: Πρόβλεψη για οικονομική επιτάχυνση στο 2,5% φέτος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *