Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Ένα νέο νόμο για βιωσιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων υπερψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, όπως σημειώνουν διεθνή μέσα, καθώς τα κράτη μέλη επικύρωσαν σήμερα (15.3.2024) τους καινούργιους κανόνες-ορόσημο που απαιτούν από τις εταιρείες να ελέγχουν για δυσάρεστες περιβαλλοντικές και εργασιακές πρακτικές τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ευρωβουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην ΕΕ συνήψαν μια δοκιμαστική συμφωνία που αφορούσε στις εφοδιαστικές αλυσίδες σχετικά με την οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα, ή CSDDD, τον Δεκέμβριο – αλλά το μέλλον της τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά από δισταγμούς της τελευταίας στιγμής από τη Γερμανία και την Ιταλία.

Τώρα τα μέτρα φαίνεται πιθανό να περάσουν σε νόμο, αφού η Ιταλία ενέκρινε μια απογυμνωμένη έκδοση της νομοθεσίας σε μια τακτική συνάντηση διπλωματών στις Βρυξέλλες.

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις όπως η Oxfam και η Διεθνής Αμνηστία λένε ότι οι κανόνες θα εμποδίσουν τις εταιρείες να αποκομίζουν κέρδη από τον ανθρώπινο πόνο.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι εταιρείες να μην «χάνονται» ανάμεσα σε πολλαπλούς, δυνητικά ασυμβίβαστους, εθνικούς κανόνες εντός της ενιαίας αγοράς.

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, η τελευταία εκδοχή του νόμου δεν περιέχει τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης που θα επέτρεπαν στα συνδικάτα να μηνύσουν τις μη συμμορφούμενες εταιρείες, ένα αμφιλεγόμενο μέτρο στο οποίο αντιτάχθηκαν χώρες όπως η Φινλανδία.

Επιπλέον, σημειώνεται πως τελευταίες τροποποιήσεις που εισήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής του CSDDD, αυξάνουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών μιας εταιρείας από 300 εκατ. ευρώ σε 450 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προσχέδιο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που αναλύθηκαν από το Κέντρο Έρευνας για τις Πολυεθνικές Εταιρείες (SOMO) μόλις 5.421 εταιρείες θα εμπίπτουν τώρα στο πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος σχεδίου, μείωση 67% από τις 16.389 που είχαν συμφωνηθεί προσωρινά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ τον Δεκέμβριο.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *