Χαμηλότερες των εκτιμήσεων οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 2023 DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Χαμηλότερες των εκτιμήσεων οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 2023

Σημαντικά μικρότερη ήταν η συνεισφορά των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην ετήσια οικονομική δραστηριότητα της χώρας το 2023 από τις αρχικές εκτιμήσεις, επισημαίνει σχετική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας.

Και τούτο διότι σημειώθηκε πτώση των ΑΕΠΚ κατά 5,7% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2023, για πρώτη φορά από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, επιβαρύνοντας κατά 0,9% την αύξηση του ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κυρίως λόγω των πολύ αρνητικών επιπτώσεων βάσης στην κατασκευή κατοικιών καθώς και στις επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό και ανεκτέλεστες δαπάνες. Η συνεισφορά κατά 0,5% των ΑΕΠΚ στην οικονομική δραστηριότητα για το έτος 2023 αντανακλά μία ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 3,9% σε σύγκριση με ετήσιο μέσο όρο 15,4% το 2021-2022, αναφέρεται στην έκθεση της Εθνικής Τράπεζας.

Η ανάλυση τονίζει πως η δυναμική των ΑΕΠΚ υποχώρησε κατά τη διάρκεια του 2023, καταγράφοντας τέσσερις συνεχόμενες τριμηνιαίες πτώσεις λόγω της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και της ομαλοποίησης των περιθωρίων κέρδους από τα υψηλά επίπεδά τους το 2021-2022, που έκαναν τις επιχειρήσεις πιο προσεκτικές στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Σημειώνεται πως οι ΑΕΠΚ αφορούν σε μηχανήματα και εξοπλισμό, οχήματα, κατοικίες και άλλα κτίρια.

Έτσι, η έκθεση καταγράφει χαμηλότερες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό κατά -16% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο μια πτώση των οικιστικών επενδύσεων κατά 19% για πρώτη φορά σε 6 χρόνια.

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε οπισθοβαρής συγκέντρωση στις δημόσιες επενδύσεις το 2023 συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο αυξήθηκε στο ιστορικό υψηλό των 11,2 δισ. ευρώ από 11 δισ. ευρώ το 2022, με περισσότερο από το 40% των ετήσιων εκταμιεύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό να λαμβάνουν χώρα στο 4ο τρίμηνο (περίπου 25% τον Δεκέμβριο) συμπεριλαμβανομένων περίπου 0,4 δισ. ευρώ αποζημιώσεων προς τους πλημμυροπαθείς.

Η ανάλυση τονίζει πως αυτές οι πληρωμές ήρθαν πολύ αργά για να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του 2023. Κατά συνέπεια, το μέρος της σχετικής αύξησης για τις ΑΕΠΚ και την τελική κατανάλωση θα μεταφερθεί στο 2024.

To άρθρο Χαμηλότερες των εκτιμήσεων οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 2023 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *