Φοροδιαφυγή: Μείωση προστίμων εάν υπάρξει ομολογία παράβασης DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Φοροδιαφυγή: Μείωση προστίμων εάν υπάρξει ομολογία παράβασης

«Ψαλίδισμα» των προστίμων εάν υπάρξει ομολογία φοροδιαφυγής που θα προκύψει από φορολογικό έλεγχο, προβλέπεται σε διάταξη στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση επί του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του οικονομικού επιτελείου, κάθε φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ελέγχεται από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και εντοπίζεται φοροδιαφυγή, θα επωφελείται με μειώσεις των προστίμων και των προσαυξήσεων που τον βαρύνουν, εφόσον αποδεχτεί τις πράξεις του, «γλυτώνοντας» παράλληλα πολύτιμο χρόνο για τον ίδιο και το Δημόσιο που έως τώρα αναλωνόταν σε δικαστικές διαμάχες. Το μέγεθος του «κουρέματος» θα εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ο παραβάτης θα παραδέχεται την φοροδιαφυγή.

Τα στάδια αποδοχής της παράβασης έχουν ως εξής:

  1. μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14, και έως την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου,
  2. μετά την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου και μέχρι την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου,
  3. μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, και
  4. από την έκδοση της απόφασης της ΔΕΔ, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και πριν από την πρώτη συζήτησή της ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Όπως επισημαίνεται ακόμα στην διάταξη, προϋπόθεση για τη μείωση των προσαυξήσεων και προστίμων είναι να μην έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ ή προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, αντίστοιχα.

Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται με δήλωση του φορολογουμένου προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που υποβάλλεται ψηφιακά με τη δήλωση να έχει ως συνέπεια την αποδοχή των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και της προσωρινής ή οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου ή της πράξης επιβολής προστίμου ή της απόφασης της ΔΕΔ

To άρθρο Φοροδιαφυγή: Μείωση προστίμων εάν υπάρξει ομολογία παράβασης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *