Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην κατάψυξη ωαρίων DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην κατάψυξη ωαρίων

Τα τελευταία χρόνια η κατάψυξη ωαρίων ως μέθοδος παράτασης της γυναικείας γονιμότητας έχει γίνει ευρεία γνωστή και γ΄αυτό όλο και περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο για να εξασφαλίσουν τη γονιμότητα τους σε βάθος χρόνου.

Όμως ο αριθμός των ωαρίων που κρυοσυντηρούνται είναι αρκετός για να εξασφαλίσει σε μια γυναίκα μια μελλοντική εγκυμοσύνη; Είμαστε σε θέση να δώσουμε μια σαφή απάντηση για να γνωρίζουν οι γυναίκες αν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης; Και αν ναι, μέχρι πόσες φορές και μέχρι ποιοαριθμό ωαρίων;

Μέχρι πρότινος δε θα μπορούσαμε να δώσουμε μια σαφή απάντηση και αυτό γιατί λίγα γνωρίζουμε για το πως μπορεί τα ωάρια που συλλέγονται στη διαδικασία της κρυοσυντήρησης να ανταποκριθούν σε μια μελλοντική γονιμοποίηση! Αυτό όχι λόγο της διαδικασίας της κατάψυξης και απόψυξης, αλλά για το λόγο ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ωαρίων φαίνονται κυρίως εκ του αποτελέσματος της γονιμοποίησης τους.

Εδώ έρχεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξει τα δεδομένα και να μας δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Χρησιμοποιώντας μια τεράστια βάση δεδομένων στηριζόμενη στη μορφολογία των ωαρίων, την ηλικία της γυναίκας και τα αποτελέσματα της γονιμοποίησης αυτών των ωαρίων  το σύστημα μπορεί να μας δώσει την πιθανότητα δημιουργίας καλών εμβρύων και την πιθανότητα να προκύψει εγκυμοσύνη από τα έμβρυα αυτά. Όλα αυτά γίνονται με την ανάλυση των χαρακτηριστικών προς κρυοσυντήρηση ωαρίων και την κρίση της τεχνητής νοημοσύνης βάση της τεράστιας τράπεζας δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή είναι σωτήρια για τις γυναίκες που μέσω της κρυοσυντήρησης θέλουν να παρατείνουν την γονιμότητα τους και να εξασφαλίσουν μια εγκυμοσύνη στο μέλλον επισημαίνει ο ειδικός γιατρός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Dr Γεράσιμος Μαρινάκης.

Η κρυοσυντήρηση πλέον είναι μια διαδεδομένη και ασφαλής μέθοδος παράτασης γονιμότητας.Όμως η διαδικασία πλέον θα πρέπει να γίνεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά και της τεχνογνωσίας για να εξασφαλίσει τις προσδοκίες της σύγχρονης γυναίκας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ειδικό γυναικολόγο γονιμότητας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Dr Μαρινάκη.

To άρθρο Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην κατάψυξη ωαρίων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *