Παραλίες: Αναλυτικά τα πρόστιμα, οι προθεσμίες και οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της πρόσβασης των πολιτών DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Παραλίες: Αναλυτικά τα πρόστιμα, οι προθεσμίες και οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της πρόσβασης των πολιτών

«Τσουχτερά» πρόστιμα περιμένουν όσους παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, όπως είχε προαναγγείλει προ μηνών το οικονομικό επιτελείο, δημοσιεύοντας την Τρίτη (9.4.2024) το αναλυτικά ΦΕΚ με τα ποσά και τις περιπτώσεις των παραβάσεων.

Όπως αναφέρεται, καθορίζονται ο τρόπος επιμέτρησης και το ποσό του προστίμου εξειδικεύοντας όλες τις περιπτώσεις με σκοπό την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβασης του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Έτσι, σύμφωνα με το ΦΕΚ, περιπτώσεις παρεμπόδισης θεωρείται οποιαδήποτε κατασκευή, όπως ενδεικτικά:

αα) κτίσματα,

αβ) τοιχία,

αγ) ζαρντινιέρες,

αδ) περιφράξεις παντός τύπου, περιλαμβανομένων των ανεμοφρακτών και των καλαμωτών.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις ο παραβάτης βαρύνεται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.

Επιπλέον, στις παραβάσεις κατατάσσεται η τοποθέτηση κινητού στοιχείου που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα, όπως ενδεικτικά:

βα) αυτοκινήτων,

ββ) μοτοσυκλετών,

βγ) άλλων βαρέων τροχήλατων οχημάτων,

βδ) τεντών, με τρόπο που τα ανωτέρω αποτρέπουν την διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Το ΦΕΚ τονίζει ότι και για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

Ως τρίτη περίπτωση παράβασης το ΥΠΟΙΚ ορίζει την ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας διπλασιάζεται.

Επιπλέον, απαγορεύεται η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, κατά τρόπο που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

Τέλος, κολάσιμη είναι κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, η οποία αποτρέπει τη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Οι προθεσμίες

Για τους παραβάτες, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα να άρουν τα στοιχεία της παρεμπόδισης εντός συγκεκριμένων χρονικων ορίων. Αν δεν συμμορφωθούν και με αυτές τις προθεσμίες λογίζεται ως νέα, αυτοτελής κύρωση.

Η προθεσμία, ανά κατηγορία παράβασης, ορίζεται ως εξής:

  1. για την απομάκρυνση κατασκευών 30 ημέρες,
  2. για την απομάκρυνση κινητών στοιχείων και μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων 1 ημέρα, για την άσκηση δραστηριότητας ή εκδήλωσης 3 ώρες,
  3. για την άσκηση σωματικής ή λεκτικής παρεμπόδισης 1 ώρα.

Οι «συνθετες» περιπτώσεις προστίμων

Επιπλέον αποσαφηνίζονται και ειδικές περιπτώσεις όπου άπτονται άνω της μία παραπάνω περίπτωσης. Έτσι, αν ο παραβάτης παρεμποδίζει την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα διαπράττοντας περισσότερες από μία από τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο, του οποίου η επιμέτρηση επιμερίζεται αναλόγως της παράβασης.

Αν δύο ή περισσότεροι διαπράττοντας παραβάσεις παρεμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τα πρόστιμα επιμερίζονται αναλόγως της συμμετοχής κάθε παραβάτη.

Επισημαίνεται ακόμα, πως τα πρόστιμα δεν μπορούν να υπολείπονται των 2.000 ευρώ ή να υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ.

Τέλος, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και για όχθες, παρόχθιες ζώνες, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

To άρθρο Παραλίες: Αναλυτικά τα πρόστιμα, οι προθεσμίες και οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της πρόσβασης των πολιτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *