Δώδεκα μήνες η αναμονή του φορολογικού ελέγχου για όσους αμφισβητούν το εισόδημά τους DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Σε εφαρμογή μπαίνει η νέα απόφαση του οικονομικού επιτελείου με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ έχουν αποσαφηνιστεί με λεπτομέρειες οι προθεσμίες του φορολογικού ελέγχου που θα ακολουθήσει το αίτημα του ελεύθερου επαγγελματία, και οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τους ελέγχους.

Όσον αφορά το αίτημα αμφισβήτησης του ελεύθερου επαγγελματία, αυτό θα πρέπει να υποβληθεί μετά από την έκδοση φόρου και οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Αφού ο προϊστάμενος της εφορίας εξετάσει το αίτημα του φορολογούμενου με βάση την εγκυρότητα των ισχυρισμών και των στοιχείων που απαιτούνται να προσκομίσει, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού φόρου.

Οι νέοι φορολογικοί έλεγχοι

Ωστόσο, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί το ελάχιστο ποσό εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ζητώντας να ακολουθήσει την οδό του ελέγχου και για περιπτώσεις πέραν των 7 αντικειμενικών λόγων που προβλέπει η ΑΑΔΕ, η διαδικασία αλλάζει.

Έτσι, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του, μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, που θα αναπτυχθεί για αυτό το λόγο, και τα οποία στοιχεία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Για πόσο θα περιμένουν τα αποτελέσματα του ελέγχου οι επαγγελματίες

Ο έλεγχος μετά την υποβολή της δήλωσης με το αίτημα του επαγγελματία, η Εφορία εκδίδει εντολή μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορά η δήλωση, ο οποίος υποχρεωτικά θα πρέπει να διενεργηθεί εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής.

Μόνο αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται, πως ο νέος ΚΦΔ για πρώτη φορά θεσπίζει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων. Έως τώρα, ένας φορολογικός έλεγχος θα μπορούσε να συνεχίζεται επ’ άπειρον, έως ότου υπάρξει παραγραφή της υπόθεσης. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο με τον νέο νόμο καθόρισε πως το ανώτατο όριο που θα επιτρέπεται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα είναι το ένα έτος.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *