Οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο DurationX

Rewrite Greek Article into News Report Format in Greek Language

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν πλέον να ιδιωτεύουν βάσει του νόμου που δόθηκε για διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρεία σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του αρμόδιου υπουργείου. Ακόμα, το νέο νομοσχέδιο «Δράσεις δημόσιας Υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» που είναι υπο δημόσια διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους δημόσιους γιατρούς να δουλεύουν παράλληλα και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα η άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ απότελούσε πειθαρχικό παράπτωμα.

Αναλυτικά η ισχύουσα διάταξη που απαγορεύει στους γιατρούς του ΕΣΥ την άσκηση ιδιωτικού έργου
«Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας άσκησης του ιδιωτικού έργου παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις: ι) της μη άσκησης κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας και κάθε διασυνδεόμενης με αυτό Μονάδας Υγείας από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου, και ιι) της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας και των εφημεριών του Νοσοκομείου ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων.

Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη: α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα, ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/κέντρου υγείας, β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα, ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, το σύνολο των πράξεων του τμήματος».

Η νέα διάταξη που θα επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα
«Oι ιατροί του ΕΣΥ δύνανται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου ή εμπειρογνώμονος – τεχνικού συμβούλου και για θέματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – εποπτείας των επαγγελματιών Υγείας, οργάνωσης διαλέξεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, συγγραφής επιστημονικών άρθρων, ιατρικών ενημερώσεων Υγείας για νοσολογικές οντότητες, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες Υγείας υπό την προϋπόθεση χορήγησης σε αυτούς σχετικής άδειας».

Το καινούργιο νομοσχέδιο για τους γιατρούς του ΕΣΥ θα παραμείνει στη βουλή υπό διαβούλευση μέχρι τις 19 Μαρτίου.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *